Europska unija Zajedno do fondova EU

eu fortes plus svi logaci

Na dan 2. Sječnja 2017. godine tvrtka Fortes plus d.o.o. započela je s provedbom projekta FORTES PLUS IKT KK.03.2.1.03.0158.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u

sklopunatječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

 

 

Osnovni podaci o projektu:

 

Naziv projekta:

KK.03.2.1.03.0158. FORTES PLUS IKT

 

Kratki opis projekta:

Svrha projekta, odnosno specifični ciljevi projekta su da primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije: povećamo prihode od prodaje,
povećamo broj zaposlenih i povećamo produktivnost rada u poduzeću.
Opći cilj ovog projekta jest da ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ojačamo razvojno projektno ulaganje u poduzeće Fortes
plus d.o.o. koje je smješteno u gradu Križevci u Koprivničko – križevačkoj županiji.
Uloga ovog projekta u našem poslovanju vidljiva je kroz dvije velike investicije. Prvo ulaganje odnosi se na nabavu softvera i potrebnih licenci
na cjelokupnoj razini poslovanja. Softver koji nam je prijeko potreban za rad je Caldera visual RIP softver. Visual RIP je kompletno rješenje za
ispis velikog formata i print-to-cut proizvodnju. Može se koristiti na više uređaja (npr. dvije vrste printera) te će nam pomoći da na najbolji način
iskoristimo printer i materijale koje koristimo. Uz navedeni softver potrebna nam je radna stanica. Nova radna stanica je vrlo precizna u radu te je
tiha u radu a posjeduje veću memoriju, naime posjeduje radnu snagu s podrškom za 145W procesor te sadrži 36 jezgreno napajanje što je vrlo
važno u našem poslovanje. Drugo ulaganje odnosi se na nabavu računalne opreme i licenci koje su nam potrebne na cjelokupnoj razini poslovanja.
Putem ovog Poziva odlučili smo se za nabavu prijenosnih računala. Prijenosna računala su tu radi mobilnosti. Koristit će ih radnici na
putovanjima ili na terenu. Softver nam omogućava rad s bilo koje lokacije, tako da su prijenosna računala vrlo praktično rješenje za nas. Uz
prijenosna računala koja bi koristili u uredu i na terenu nabavljamo stolno računalo. Nabavom novih računala otklanja se rizik nastanka
neželjenog gubitka podataka prilikom smrzavanja računala, dakle povećava se sigurnost pohrane podataka, obrada podataka je brža i točnija,
uslijed čega nastaju i kvalitetniji projekti i učinkovitija rješenja. Na nabavljena računala planiramo instalirati operativni sustave Windows 10 i
pojačati ih sa MS Office poslovnim alatima, koji će nam omogućiti bolju komunikaciju među djelatnicima a i prema klijentima te precizniji i bolji
rad. Nabavljam i printer Versacamm RDG-VS-540i i printer Versa UV LEF-20. To su printeri namijenjeni za sektor tiskarstva te printaju slike sa
izvrsnom kakvoćom prikaza boje i kontrasta. Iz svega navedenoga vidljivo je da je glavna uloga ovog projekta usmjeriti svoje poslovanje na
razvojno ulaganje, u kojem moderniziramo poslovanje.
Glavna je uloga ovog projekta da njegovom provedbom brže ostvarimo postavljene ciljeve i poslovne rezultate. Prioritetno ulaganje u imovinu i
nabavu novih softvera i informacijske opreme omogućit će nam modernizaciju poslovanja te ubrzati poslovanje. Očekivani rezultati ovih ulaganja
su bolja produktivnost rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja. Planirana je nabava novog softvera i
ulaganja u edukacije zaposlenika u svrhu poboljšanja i pružanja što kvalitetnije usluge našim klijentima te pružanje mogućnosti razvoja novih
usluga, koji će pratiti svjetske trendove na našem tržišnom segmentu te korisnicima pružiti vrhunsku uslugu na svjetskoj razini kvalitete. U
dugoročnom planu u svoje poslovanje želimo uvesti novi softver koji će nam pomoći da naše poslovanje i naša usluga bude još bolja na tržištu, što
nam ujedno omogućuje i ovaj poziv. Ulaganje u softver nužno nam je za daljnji razvoj poduzeća, jačanje poduzetničkog duha te ostvarivanje
financijskih rezultata i utvrđivanje tržišne pozicije na vrlo konkurentnom tržištu. Procjenjujemo da ćemo ovim projektom ubrzati ostvarene ciljeve
i da ćemo skratiti rok za postizanje rezultata. Naime suvremena softverska oprema i ostala računalna oprema dobiveni putem ovog projekta
omogućava nam brže ostvarenje postavljenih ciljeva te smatramo da ćemo sve postavljene strateške ciljeve moći ostvariti u određenom vremenskom
periodu, tj. u bržem vremenskom periodu. Provedbom projektnih aktivnosti ubrzano jačamo svoju konkurentsku tržišnu poziciju. Dobivenom
financijskom potporom dugoročni planovi se skraćuju, rezultati se brže ostvaruju, a mi smo visoko motivirani da tim putem nastavimo i dalje.
Provedbom projekta također doprinosimo razvojnim ciljevima naše regije, države te Europske unije. Stoga su sredstva osigurana ovim projektom
od velikog značaja za budućnost našeg poslovanja. Provedbom projektnih aktivnosti zadovoljavaju se potrebe poduzeća u sektoru zaštite, a
ostvareni pozitivni rezultati i brzi napredak neće izostati. Dugoročno se želimo što više i što brže razvijati, jačati, zapošljavati nove radnike i na taj
način doprinositi cjelokupnom razvoju zajednice u kojoj živimo, da i nama bude bolje, našim korisnicima i čitavom društvu, što je u skladu s našim
temeljnim vrijednostima.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta s pokazateljima

Opći cilj ovog projekta jest da ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ojačamo razvojno projektno ulaganje u poduzeće
Fortes plus d.o.o. koje je smješteno u gradu Križevci u Koprivničko – križevačkoj županiji.

tablica ciljevi 1

Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije povećati prihode od prodaje

tablica ciljevi 2

Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije povećati broj zaposlenih

tablica ciljevi 3

Primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije povećati produktivnost rada

tablica ciljevi 4

 

 

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta se određuje na 455.934,20 kuna.

Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 405.735,84 kuna sukladno Odluci o financiranju KLASA: 910-04/16-01/88; URBROJ: 526-516-05-01-02-01/4-16-12 od 16.11.2016.

 

Razdoblje provedbe projekta(od-do):

Razdoblje provedbe projekta je od 2. siječnja 2017. do 2. siječnja 2018.