Tisak na kemijske olovke radimo direktnim UV printom te smo u mogućnosti odraditi sve vrste kombinacija printa koje uključuju print bijele boje te opcije lakiranja pojedinih segmenata printane pripreme.